کلیدواژه‌ها = نقش نهادهای حاکمیتی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 979-995

علی قبادی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی