نویسنده = ���������� ���������������� ��������
شناسایی عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ برادلی جی بیکر