نویسنده = ���������� ����������
شناسایی و رتبه بندی مولفه‌های قدرت هوشمند در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

فرزاد غفوری؛ سامان مهری