نویسنده = ���������������� ��������
طراحی مدل بهبود مدیریت جهادی بر پایة رهنمود های رهبر انقلاب در ورزش کشور با رویکرد طرح‌های آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

جلال عزیزی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ محسن اسمعیلی