نویسنده = ���������� �������������� ������
آسیب‌شناسی فرآیند خرید تجهیزات و وسایل ورزشی در مدارس دولتی و ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی امانی سامانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی