نویسنده = ���������� �������������� ��������
نقش مدیریت شهری و فرهنگ‌پذیری دوچرخه‌سواری همگانی در توسعه پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

احمد محمودی؛ سحر پیرجمادی؛ شیده روزبه تهرانی