نویسنده = ������������ �������������������� ��������
طراحی مدل توسعه توریسم ورزشی (مطالعه موردی: حوزه قهرمانی فدراسیون کشتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

یاسر خالپور علمداردهی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی