نویسنده = ���������� ������������������ ��������
عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی در کشورهای عضو منطقه منا (MENA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

رقیه سرلاب؛ لیلا غلامی حیدریانی؛ محمد سرلاب