نویسنده = ������������������ �������� ��������
نقش توسعة گردشگری ورزشی بر اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان شهر تهران

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 849-869

محسن ابوالقاسم پور؛ رضا صابونچی؛ عباس شعبانی