نویسنده = ������������ ����������
آینده پژوهی گردشگری ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

سمانه حقیقت؛ علی صابری؛ قدرت الله باقری راغب؛ غلامرضا خاکساری