نویسنده = ������ �������� ���������� ��������
طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

سید محمد امین عرب زاده تفتی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست


بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 565-579

میثم رحیمی زاده؛ لیلا زکی زاده؛ امین عرب زاده تفتی