نویسنده = احسانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 599-616

محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده