نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی جایگاه اقتصادی استادیوم‌ها و تیم‌های ورزشی حرفه‌ای بر شاخص درآمد

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 265-279

ادریس قادرپور؛ آرام سپهری وند؛ محمد سلطان حسینی