نویسنده = ������������ ����������
آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-203

بهزاد سهیلی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی


بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 621-635

سجاد دوستداری؛ فریده اشرف گنجویی؛ بهزاد سهیلی