نویسنده = ���� ������������ ����������
رابطۀ اضطراب مربیان با اضطراب کشتی‌گیران نخبۀ استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 589-599

پیمان گل محمدی؛ رسول نظری؛ یزدان سبحانی


ارتباط بین خودکارامدی مربی با تعهد ورزشی کشتی‌گیران لیگ برتر کشور

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 421-436

پیمان گل محمدی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی