نویسنده = ���������������� ����������
تأثیر ثبات در تیم و عوامل آن با میزان موفقیت تیمی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 169-187

هیوا بهرام فرد؛ محمد خبیری؛ مسعود فریدونی؛ سلیمان سیدی