نویسنده = ������������ ����������
تبیین وضعیت ایمنی استادیوم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای کشور

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 343-359

لقمان حسامی؛ مجید جلالی فراهانی؛ خالد سلیمانی