نویسنده = ������������ ��������������
شناسایی و رتبه‌بندی چالش‌های موجود در روند خصوصی‌سازی باشگاه‌های فوتبال کشور براساس مدل PEST

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 575-593

امین زارع؛ علی بابائیان؛ غلامرضا مرادی؛ سید عبدالرسول حسینی