نویسنده = ���������������� ��������
طراحی مدل سواد رسانه‌ای معلمان تربیت بدنی با تاکید بر کیفیت بخشی درس تربیت بدنی (رویکرد آمیخته)

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 939-961

خالد سلیمانی؛ بهزاد ایزدی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ حمید قاسمی


تبیین وضعیت ایمنی استادیوم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای کشور

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 343-359

لقمان حسامی؛ مجید جلالی فراهانی؛ خالد سلیمانی