نویسنده = زارعی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. نقش مقاصد در توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی در یک دورۀ پنج‌ساله در امارت ابوظبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 215-230

ابوالفضل فراهانی؛ نوشین اصفهانی؛ محسن زارعی؛ حسین خالقی آرانی خالقی آرانی