نویسنده = ������������ ���������� ��������
مقایسة گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه نیافتگان به دانشگاه با تأکید بر فعالیت جسمانی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 75-93

فرشته روان بخش؛ محمدرضا اسمعیلی؛ اکبر آفرینش خاکی