نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز)

2 . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکز)

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (تهران جنوب)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و نحوة گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه­نیافتگان به دانشگاه در استان یزد و نقش ورزش در گذران این اوقات است. 132 نفر از دانش­آموزان دختر و پسر با رتبة زیر 1000 و 121 نفر از دانش­آموزان دختر و پسر راه­نیافته به دانشگاه پرسشنامة محقق­ساخته را تکمیل کردند. برای تجزیه­وتحلیل یافته­ها از روش­های آماری توصیفی و آمار استنباطی (کای – اسکور، U مان ویتنی و فریدمن) استفاده شد. نتایج نشان داد دانش­آموزان ممتاز کنکور در شبانه روز 3 – 2 ساعت و دانش­آموزان پذیرفته­نشده بیشتر از 3 ساعت اوقات فراغت دارند. دانش­آموزان ممتاز کنکور ساعات اوقات فراغت خود را به تماشای تلویزیون، ورزش، هم­صحبتی با دوستان و اقوام می­پردازند، اما در گروه دانش­آموزان پذیرفته­نشده این فعالیت­ها به­ترتیب مطالعة غیردرسی، تماشای تلویزیون و گوش دادن به موسیقی بود. جالب توجه است فعالیت جسمانی در اوقات فراغت ممتازین کنکور رتبة دوم و برای دانش­آموزان پذیرفته­نشده در رتبة چهارم قرار دارد. بنابراین میان نحوة گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه­نیافتگان به دانشگاه و همچنین جایگاه فعالیت جسمانی در گذران اوقات فراغت آنها تفاوت معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Leisure Time of Students Accepted into University Entrance Exam with Highest Grades and Those Who Were Not Accepted with an Emphasis on Physical Activity

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ravanbakhsh 1
  • Mohammad Reza Esmaeili 2
  • Akbar Afarinesh Khaki 3

1 M.Sc Islamic Azad University (Tehran Central Branch)

2 Ph.D . Islamic Azad University (Tehran Central Branch)

3 Ph.D Islamic Azad University (Tehran South Branch)

چکیده [English]

This study aimed to investigate the extent and manner of leisure time of students who were accepted in University entrance exam by highest grades and those who were not accepted in Yazd province and the role of sport in their leisure time. 132 male and female students who were accepted in university entrance exam by highest grades (under 1000) and 121 male and female students who were not accepted completed a researcher-made questionnaire. Descriptive and inferential statistics (Chi Square, U Mann–Whitney and Friedman tests) were used to analyze data. The results showed that students accepted in university entrance exam by highest grades had 2–3 hours of leisure time every day while those who were not accepted had over 3 hours of leisure time. The accepted students spent their leisure time on watching TV, exercise and chatting with friends and family respectively while those who were not accepted spent their leisure time on non-educational studies, watching TV and listening to music respectively. Physical activity occupied the second place for the accepted students and the fourth place for the students who were not accepted. Therefore, there was a significant difference in the manner of leisure time and physical activity in their leisure time between accepted students and those who were not accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leisure Time
  • Physical Activity
  • Student