نویسنده = ������������ ����������
مدلسازی جذب حامیان مالی در ورزش قهرمانی هندبال کشور

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1107-1126

ماهنوش رضا زاده بروجنی؛ ناهید اتقیا


تأثیر معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت‌های ورزشی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 665-683

مرضیه باروتیان؛ ناهید اتقیا؛ میرمحمد کاشف؛ محمد رضا حافظی