نویسنده = �������������� ���������� ������������
تأثیر خلق‌وخوی مربیان بر سبک رهبری تحول‌آفرین در تیم‌های ورزشی

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 169-183

محمد جواد نائیچی؛ منصوره عباسعلی زاده