نویسنده = ������������ ������ ������������
بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازار هدف

دوره 4، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 37-59

سید رضا موسوی گیلانی؛ حسن اسدی؛ سید نصراله سجادی