نویسنده = دهقانی فیروزآبادی، حمیده
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط پنج بُعد شخصیتی و شیوه های مقابله با تعارض

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389

حمیده دهقانی فیروزآبادی؛ مهرزاد حمیدی؛ جبار سیف پناهی شعبانی