نویسنده = ������������ �����������������
نقش سرفصل و محتوای دروس تربیت بدنی در کارآفرینی دانش‌آموختگان این رشته

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 203-223

محمود گودرزی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ علی‌اکبر احمدی