نویسنده = ������������ ���������� ��������������
بررسی میزان بروز رفتارهای پرخاشگرانة بازیکنان تیم فوتبال پگاه در رقابت های لیگ حرفه ای فوتبال ایران

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 101-117

رحیم رمضانی نژاد؛ فرهاد رحمانی نیا؛ محمدرضا برومند دولق