نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22059/jsm.2023.363710.3182

چکیده

فوتبال به‌عنوان ویترین شاخه‌های ورزشی از پربازدیدترین حوزه‌‌های اجتماعی است که با توجه به جذابیت ذاتی حجم هنگفتی از سرمایه‌ی اقتصادی را به خود اختصاص داده است. فوتبال همراه با پیشرفت علم و تکنولوژی و فضای تحول آفرین انقلاب نسل چهارم صنعتی و پنجم اجتماعی دگرگونی‌هایی را تجربه کرده‌است. علوم شناختی علمی مبتنی بر فناوری روز است که مفاهیمی همچون ادراک، هوشیاری، حافظه و یادگیری را پایش می‌کند؛ بنابراین فوتبال به‌منظور حفظ پویایی و به‌روزسازی روش‌ها و داده‌های خود نیازمند مفاهیم اساسی این حوزه است. در بخش اول دسته بندی ابعاد فوتبال با رویکرد علوم شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوا مبتنی بر مقوله ی استقرایی در یک درخت تصمیم ترسیم شد. سپس در بخش دوم اولویت بندی ابعاد با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی صورت پذیرفت. پرسشنامه های فازی توسط 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی آشنا با مفاهیم فنی و تحلیلی فوتبال تکمیل شد. 16 عامل نهایی به‌ترتیب در 5 بخش استعدایابی شناختی در فوتبال پایه، کیفیت فنی، مسائل روحی روانی، مصدومیت و آینده‌ی نزدیک به‌عنوان مهمترین ابعاد فوتبال از منظر شناختی به‌کمک نرم افزار GAMS شناسایی شد. اتخاذ یک سیاست‌گذاری علمی در فوتبال با تمرکز بر علوم شناختی به‌منظور ساماندهی فوتبال کشور به خصوص در لیگ‌های پایه این فرصت را به مالکان، مدیران و مربیان باشگاه‌ها و همچنین خانواده‌ی بازیکن می‌دهد تا در یک چارچوب واقعی، مهارت و کیفیت فوتبالیست در یک چالش جدی آزمایش شده و در صورت وجود ظرفیت مناسب، مهیای فراگیری آموزش برای ورود به زندگی حرفه‌ای ورزشی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Football dimensions analysis with cognitive science approach in Iran

نویسندگان [English]

  • Aminmasoud Bakhshi Movahed 1
  • Ali Bonyadi Naeini 2

1 PhD Candidate, School of Management, Economics and Progress Engineering, Iran University of Science &Technology (IUST), Tehran, Iran.

2 Associate Professor, School of Management, Economics and Progress Engineering. Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran

چکیده [English]

Football is one of the most visited social and sport fields which could be able to allocate a huge amount of economy’s circulating capital. Football has been changed smoothly by improvement of science and technology and transformative atmosphere of the fourth industrial and fifth social revolution. Cognitive science is one of the topics based on today's technology that monitors concepts such as perception, consciousness, memory and learning; therefore, football needs cognitive sciences in order to maintain its dynamics and updates its methods and data. First content analysis based on inductive category used in a decision tree. Then, football indicators based on cognitive science were prioritized with the fuzzy hierarchical analysis method.16 final factors in 5 sections, including cognitive talent identification in academic football, technical quality, psychological issues, injury and the near future as the most important football factors from a cognitive point of view with the help of GAMS software is identified. Creating a scientific policy in football with focus on cognitive science in order to organize football in Iran, especially in the academic leagues, leads to some opportunities for club owners, managers, coaches and player’s families to be tested the skill and quality of the football player in a serious challenge. If the player had enough capacity, he will be ready to get trained and achieve experience also entering to the professional life of sports will happened soon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injury
  • Psychological issue
  • Near future
  • Cognitive Talent identification
  • Technical quality