نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22059/jsm.2023.353363.3089

چکیده

مقدمه: کشور ایران با داشتن جاذبه‌های طبیعی متعدد، یکی از کشورهای مستعد در جذب گردشگران ورزشی به ویژه در حوزه‌ ورزش‌های تفریحی و ماجراجویانه می‌باشد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای توسعه گردشگری ورزش‌های تفریحی و ماجراجویانه با رویکرد SOAR بود.

روش پژوهش: پژوهش حاضر اکتشافی و روش آن کیفی از نوع تحلیل محتوای عرفی بود. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 17 نفر از متخصصین و فعالان ورزش‌های تفریحی و ماجراجویانه جمع‌آوری شد که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند ملاک‌مدار انتخاب شده بودند. داده‌ها با استفاده از کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. اعتبار کدگذاری‌ها نیز با بازبینی و کنترل صحت کدهای استخراج شده توسط دو نفر متخصص همکار مورد تأیید قرار گرفت.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها مقوله‌های ظرفیت اقلیمی متنوع، ساختار حمایتی و غنای منابع انسانی در تِم اصلی قوت‌ها قرار گرفتند. مقوله‌های محبوبیت و عامه‌پسندی، پشتوانه اجتماعی-فرهنگی، موقعیت منطقه‌ای ایران و مزیت اقتصادی در تِم اصلی فرصت‌ها، مقوله‌های استقبال عمومی، توسعه مالی، گسترش سلامتی و نشاط و توسعه ورزش‌های ماجراجویانه در سطوح قهرمانی در تِم اصلی آرمان‌ها، مقوله‌های توسعه گردشگری ورزشی، اشتغال‌زایی و رونق کسب و کارها، بهبود وضعیت سلامت افراد جامعه، توسعه اقتصادی پایدار و نیز توسعه اجتماعی در تِم اصلی نتایج قابل اندازه‌گیری دسته‌بندی شدند.

نتیجه‌گیری: توجه به تحقیق و توسعه، تعاملات درون و برون سازمانی، توسعه تبلیغات، الزامات مدیریتی و برنامه‌ریزی، استفاده از بستر رسانه‌ها، آموزش و فرهنگسازی، تخصیص منابع مالی و حمایت اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه ایمنی و امنیت راهبردهای اساسی توسعه ظرفیت گردشگری ورزش‌های تفریحی و ماجراجویانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the development strategies of recreational and adventure sports tourism in Iran with the SOAR approach

نویسندگان [English]

  • Rasoul Faraji 1
  • Mahsa Nazari Heris 1
  • mahdi bashiri 2

1 Azarbaijan Shahid Madani University

2 Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

Introduction: The aim of the current research was to identify the development strategies for recreational and adventure sports tourism in Iran with the SOAR approach.

Methods: The method of current qualitative exploratory research was conventional content analysis. Data were collected using semi-structured interviews with 17 experts and activists of recreational and adventure sports, who were selected based on purposive sampling. Data were analyzed using open and axial coding. The validity of the codings was confirmed by reviewing and controlling the correctness of the extracted codes by two collaborating experts.

Results: Based on the findings, The components of diverse climatic capacity, supportive structure, and richness of human resources were included in the main theme of strengths. The components of popularity, socio-cultural support, regional position of Iran and economic advantage were stand in the main theme of opportunities. Also, public reception, financial development, expansion of health and the vitality and development of adventure sports at championship levels were in the main theme of aspirations, and finaly, the components of sports tourism development, job creation and business prosperity, improving the health status of community members, sustainable economic development and social development were categorized in the main theme of measurable results.

Conclusion: Paying attention to research and development, internal and external interactions, advertising development, management, and planning requirements, using the media platform, education, and culture, allocation of financial resources and economic support, development of infrastructure, and development of safety and security are basic strategies for the development of recreational and adventure sports tourism capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adventure sports
  • development of sports tourism
  • the SOAR approach
  • tourism capacities