کلیدواژه‌ها = مدیران ورزشی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بر اساس مدل اسکات و بروس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 273-290

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ حمیدرضا میرصفیان


2. تأثیر آموزش از طریق گیمیفیکیشن بر تفکر استراتژیک مدیران ورزشی کشور

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 175-194

حبیب هنری؛ فرزاد غفوری؛ پگاه سرکوهی


3. چرایی عدم تعهد مدیران ورزشی به برنامه‌های استراتژیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 463-449

محمد حسن پیمان فر؛ سید یعقوب حسینی


4. بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کارآفرینی مدیران با عملکرد در باشگاه‌های ورزشی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 777-792

گیتی تپه رشی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ عبدالرضا امیرتاش