نویسنده = ���������������� ��������
تحلیل گفتمان غالب بر ورزش قهرمانی بانوان کشور (با تأکید بر فضای قهرمانی دهه 90)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

متین طالقانی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ اصغر مهاجری