نویسنده = ���������� ���������� ���������� ����������
طراحی الگوی فرایندی کسب‌وکار باشگاه‌های ورزشی تناسب اندام زنان

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1173-1195

راحله سادات واقفی نظری؛ علیرضا الهی؛ حسین اکبری یزدی