نویسنده = ������������ ��������������
شناسایی و وزن‌دهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت‌گذاری مهاجمان لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1337-1355

محسن حیدری؛ سعید صادقی بروجردی؛ ولادمیر آندرف؛ سید حمید امیری