نویسنده = ������������ ���������� ��������������
نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 37-52

غلامرضا شعبانی بهار؛ محسن علی بخشی؛ عباس صمدی