نویسنده = ������������ ����������
ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

فروغ نقوی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی


بررسی تحلیلی قوانین کشور در حوزه فعالیت‌های ورزشی زنان

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 565-580

ندا اسدی؛ فرشاد تجاری؛ زینت نیک آیین


طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-29

بهزاد ایزدی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ فرشاد تجاری


آزمون مدل رضایتمندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 181-203

بهزاد سهیلی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی


بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با هواداران بر دورۀ ماندگاری آنها در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 277-291

بهزاد ایزدی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ فرشاد تجاری


تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport)

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 283-302

حسین پورسلطانی زرندی؛ فرشاد تجاری؛ ندا خاوری


تدوین برنامة راهبردی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 15-33

گلاله حسینی؛ مهرزاد حمیدی؛ فرشاد تجاری


تحلیل محتوای دیدگاه‌های رؤسای سازمان تربیت بدنی دربارة مؤلفه‌های ورزش از سال 1357 تا 1388

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 137-152

حمید قاسمی؛ فرشاد تجاری؛ مهدخت بروجردی علوی؛ حسین امامی؛ مریم امیری


برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 99-117

محبوب شیخعلی زاده هریس؛ فرشاد تجاری؛ الهه پیرعلایی