نویسنده = ������������������ ����������
اثر سبک‌های رهبری مربیان بر جوّ انگیزشی و اهداف پیشرفت بازیکنان لیگ برتر بسکتبال زنان ایران

دوره 4، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 179-199

شیرین زرتشتیان؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ آزاده آزادی