نویسنده = ������������ ��������
طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره‌گیری بانوان از فعالیت‌های ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 369-384

الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا


شناسایی عوامل مؤثر بر کناره‌گیری بانوان بالای 18 سال ایران از فعالیت‌های‌ ورزشی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 739-759

الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا


بررسی نقش حمایت اجتماعی بر تعهد ورزشی بانوان به فعالیت‌های ورزشی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 137-148

الهه حسینی؛ فرزام فرزان


تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به نام تجاری

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 169-174

الهه حسینی؛ معصومه کلاته سیفری


طراحی مدل تأثیر جوامع برندی مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی بر شیوه‌های ارزش‌آفرینی، اعتماد و وفاداری به برند

دوره 8، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 907-921

الهه حسینی؛ معصومه کلاته سیفری


بررسی مدل تعهد ورزشی بانوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 293-307

الهه حسینی؛ حسن بحرالعلوم؛ سید رضا حسینی نیا