نویسنده = سلیمانی مقدم، رضا
تعداد مقالات: 4
1. نقش تبعیض در محیط کار بر سلامت ذهنی و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 235-250

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ رضا سلیمانی مقدم


2. مطالعه نقش بازارگرایی در سودآوری کسب و کار سالن‌های بدن‌سازی شهر کرمانشاه

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 149-162

ناصر بای؛ رضا سلیمانی مقدم؛ جمال‌الدین شریعتی


3. مطالعۀ رابطۀ بین بازارگرایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده در سالن‌های بدنسازی شهر کرمانشاه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 649-662

ناصر بای؛ زهرا حاجی انزهائی؛ رضا سلیمانی مقدم؛ محمد نور مهیا


4. رابطه بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 439-452

ناصر بای؛ رضا سلیمانی مقدم؛ سعیده مقصودلو