نویسنده = ���������� �������� ������ ������
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بحران هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل سه‌شاخگی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1235-1261

نسرین بیگلری؛ سید رضا حسینی نیا؛ هادی باقری؛ ویلیام تیموتی کومبس


طراحی الگوی عوامل موثر بر کناره‌گیری بانوان از فعالیت‌های ورزشی با استفاده از تکنیک دیمتل

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 369-384

الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا


شناسایی عوامل مؤثر بر کناره‌گیری بانوان بالای 18 سال ایران از فعالیت‌های‌ ورزشی با رویکرد کیفی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 739-759

الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا


بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 305-320

مرضیه پارسا اصل؛ سید رضا حسینی نیا؛ رضا اندام


ارتباط سبک رهبری خدمتگزار مربیان با کارامدی تیمی و رضایت‌مندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال ایران

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 467-480

سید رضا حسینی نیا؛ میثم رحیم زاده؛ بهاره رادفر


بررسی مدل تعهد ورزشی بانوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 293-307

الهه حسینی؛ حسن بحرالعلوم؛ سید رضا حسینی نیا