نویسنده = محرم زاده، مهرداد
تعداد مقالات: 10
2. تحلیل عوامل مؤثر در میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی شهر ارومیه بر اساس مدل مزیت رقابتی پورتر

دوره 7، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 765-778

محسن وحدانی؛ مهرداد محرم زاده؛ رضا طلایی


4. رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 697-711

مهرداد محرم زاده؛ محسن وحدانی؛ جعفر قهرمانی؛ میر حسن سیدعامری


6. رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های منتخب دانش آموزی شهر ارومیه

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 49-64

محسن وحدانی؛ مهرداد محرم زاده؛ محمود آقایی؛ اسکندر حسین پور


7. ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 5-21

مهرداد محرم زاده؛ زینب شاکر؛ میر محمد کاشف


8. شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگی های شخصیتی و مؤلفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 165-181

محمد صادق افروزه؛ مهرداد محرم زاده؛ میر محمد کاشف؛ محسن افروزه


9. وضعیت شاخص های توانمندسازی و ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان ادارة کل تربیت بدنی شهر ارومیه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 21-54

میر حسن سیدعامری؛ مهرداد محرم زاده؛ لیدا محمد قلیزاد


10. انگیزش، رضایتمندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 51-65

مهرداد محرم زاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمد صادق افروزه