نویسنده = ���������� ����������
بررسی ارتباط بین صحه‌گذاری ورزشکاران مشهور با وفاداری به برند در مشتریان کالاهای غیرورزشی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 617-637

شهرام نظری؛ احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ زهرا فخری عنایت


طراحی مدل ارتباطی بین نگرش به خرید محصولات تقلبی با محبوبیت برند در خریداران محصولات ورزشی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 871-889

علیرضا دبیر؛ شهرام نظری؛ مهیار رسولی؛ محمدحسین قربانی