نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
استراتژی‌های بازیگران کلیدی ورزش دانشگاهی ایران در مسأله پاندمی کووید-19 با روش مک‌تور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

محمدحسن فردوسی؛ جواد شهولی کوه شوری


سناریوهای راهبردی آموزش ورزش سلامت محور ایران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

رسول نظری؛ جواد شهولی