نویسنده = ���������� ���������� ��������
راهبردها و پیامدهای تجارت الکترونیک در صنعت ورزش ایران

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1071-1091

میثم رحیمی زاده


بررسی عوامل موثر بر توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 565-579

میثم رحیمی زاده؛ لیلا زکی زاده؛ امین عرب زاده تفتی


ارتباط سبک رهبری خدمتگزار مربیان با کارامدی تیمی و رضایت‌مندی ورزشکاران لیگ برتر هندبال ایران

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 467-480

سید رضا حسینی نیا؛ میثم رحیم زاده؛ بهاره رادفر


ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 53-69

علی بنسبردی؛ میثم رحیمی زاده؛ حسن اسدی؛ احمد محمودی