نویسنده = نادریان جهرمی، مسعود
تعداد مقالات: 7
1. رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیئت های ورزشی شهر اصفهان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1077-1091

آرزو دهقانی؛ احمد علی آصفی؛ مسعود نادریان جهرمی


2. نقش شخصیت در سکوت کارکنان و ایجاد بی‌تفاوتی سازمانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 287-299

محمدعلی زبردست؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سجاد حاجی زاده


3. ارائۀ مدلی برای توسعۀ وفاداری به برند تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با روش مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 475-492

اکبر جابری؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ جواد خزائی پول


5. برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبة کشور

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 145-160

محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ علی صابری


6. شناسایی شاخص ها و استانداردهای ایمنی سالن ها و اماکن ورزشی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 21-36

مسعود نادریان جهرمی؛ حسین پورسلطان زرندی؛ الهام روحانی


7. بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه‌ها

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 61-133

مجتبی المیری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محمد سلطان حسینی؛ علیرضا نصر اصفهانی؛ محمد رحیمی