نویسنده = ���������������� ������������
بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 107-118

علیرضا ذاکریان؛ مجید جلالی فراهانی؛ همیلا تکلی


بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد خرید کفش ورزشی تقلبی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 741-762

علیرضا ذاکریان؛ سیدفضل اله قدس میرحیدری؛ همیلا تکلی