نویسنده = پیمان فر، محمد حسن
تعداد مقالات: 3
1. تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 59-75

محمد حسن پیمان فر؛ علیرضا الهی؛ سید محمد کاظم سجاد پور؛ مهرزاد حمیدی


2. چرایی عدم تعهد مدیران ورزشی به برنامه‌های استراتژیک

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 463-449

محمد حسن پیمان فر؛ سید یعقوب حسینی


3. ارزیابی کارایی 64 سالۀ کاروان ورزشی ج. ا. ایران در بازی‌های المپیک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 7، شماره 5، پاییز 1394، صفحه 687-700

سید محمود زنجیرچی؛ عبدالنبی خطیبی عقدا؛ محمد حسن پیمان فر