نویسنده = ������������ �������� ��������
شرایط و لزوم ورود باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر به بازار سرمایه

دوره 6، شماره 3، آبان 1393، صفحه 399-419

عبدارضا امیرتاش؛ امیر احمد مظفری


روایی و پایایی مدل تعهد ورزشی در میان دانشجویان ورزشکار

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 105-121

محمد علی میرحسینی؛ فریده هادوی؛ امیر احمد مظفری


ارتباط بین راهبردهای مدیریت تعارض و هوش هیجانی مربیان تیم‌های ورزشی استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 99-113

امیر احمد مظفری؛ حمید رضا روحی؛ وحید ساعت چیان؛ امین کلانی