کلیدواژه‌ها = فناوری اطلاعات
تعداد مقالات: 5
2. تحلیل موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 325-341

علی صنایعی؛ جواد خزائی پول؛ عبدالحمید شمسی؛ محمد سلطان حسینی


3. بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 161-174

بیستون عزیزی؛ علی مهرابی کوشکی؛ مجید جلالی فراهانی


4. رابطة فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 55-73

یزدان سبحانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی؛ علیرضا احمدی


5. نگرش مربیان تیم های ملی ایران نسبت به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 123-141

سردار محمدی؛ بهزاد ایزدی؛ نسیم صالحی