کلیدواژه‌ها = کاربرد رایانه
تعداد مقالات: 1
1. تجربه، نیاز و نگرش مربیان فوتبال نسبت به رایانه

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-87

فهیمه حاجی غیاثیان؛ آرمین فعال؛ وحید ذوالاکتاف